Geologiens Dag 2022

Geologiens Dag 2022 blir arrangert lørdag 10. september.

Årets tema er "geologer på jobb".

Det er mulig for arrangørene å lage arrangement på andre datoer, dersom oppsatt dato ikke passer. 

Norsk Geologisk Forening er avhengig av sponsorstøtte for å gjennomføre Geologiens Dag. Vi vil derfor retter en stor takk til alle som sponser arrangementet. Sponsorlogoene sees til venstre på denne sida.

Hovedsponsor

 

      
 

 

Gullsponsorer

 
 

Sølvsponsorer

         
     
       
      
   
     

Bronsesponsorer