Geologiens Dag 2022

Geologiens Dag 2022 ble arrangert lørdag 10. september.

Årets tema var "geologer på jobb".

 

71 arrangement, rundt i hele landet, ble gjennomført i fjor høsten.

 

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler som bruker fritida si på å formidle geologikunnskap. Hovedformålet er å få barn og unge interessert i geologi. Vi retter en STOR takk til alle de frivillige som stiller opp.

 

 

En STOR takk også til alle sponsorene som bidrar til at Geologiens Dag er mulig å gjennomføre. Alle sponsorene kan ses til venstre på denne sida.

 

Hovedsponsor

 

           
 

 

Gullsponsorer

       
           
                                                 
 
 

Sølvsponsorer

         
      
       
     
  
     

Bronsesponsorer