Takk!

Norsk Geologisk Forening vil takke alle som har bidratt til at Geologiens Dag også i 2019 hadde mange arrangement rundt i hele Norge.

Takk til alle som har laget små og store arrangement

og

takk til alle sponsorene som har bidratt økonomisk.

I 2019 var det 76 arrangører og mange av dem har laget flere arrangemet. Det vil si at vi til sammen hadde 83 arrangement.

Et eksempel er Guovdageainnu meahcceguovddáš, Kautokeino Natursenter, som arrangerte Geologiens Dag for første gang i år. De laget utstilling på kulturhuset, arrangerte ekskursjon og hadde en dag med arrangement for skolen.

Les mere her; http://meahcci.info  Fint at vi fikk med en arrangør fra Finnmark også. Alle fylkene var dermed representert.

 

 

Geologiens Dag 2020 blir lagt til lørdag 12.september.

(Dette er den siste lørdagen i Friluftslivets uke. Alle Geologiens Dag-arrangementene kan dermed registreres i friluftslivets ukes kalender).

Sponsorer

 

                                                                                                                                                                                             

      Equinor PRIMARY logo RGB RED AKERBP LOGO POS LANDSC RGB                    OD           

                                                      ConocoPhillips             LundinNorway   PETROLIA

 

                                                       FranzefossMinerals100                      WintershalDea                     Franzefoss          

               Sibelco             UiT Segl Bok Blå CMYK                MvestEnergy           LUNDHS19    Concedo   REPSOL

             UiB               schlumberger 510x190                 NGU              BronnoyKalk         Titania blueKRONOS