Geologiens Dag 2018

lørdag 8.september

Årets tema var jordskjelv. Dette ble valgt fordi vi ønsket å spille videre på filmen "Skjelvet" som hadde premiere bare noen dager før Geologiens Dag. Uansett så stod arrangørene fritt til å formidle annen geologi, men det var naturlig å forvente at folk var nysgjerrig på, og opptatt av jordskjelv på grunn av kinofilmen.

 
   

Sponsorer

 

 Equinor PRIMARY logo RGB RED                   LundinNorway   ConocoPhillips  Franzefoss    OD         Wintershall

      AKERBP LOGO POS LANDSC RGB         Sibelco        UiT           MvestEnergy              LUNDHS19         Concedo    UiB          

  PETROLIADEA 4C P Liten             NGU             REPSOL      schlumberger 510x190               BronnoyKalk           Titania blueKRONOS

 

                                 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                                    Fjorårets sponsorer

                                                                          Equinor PRIMARY logo RGB RED       AKERBP LOGO POS LANDSC RGB      Franzefoss       schlumberger 510x190        SpiritE         Wintershall    ConocoPhillips  OD     PETROLIA

                                                                             REPSOL    Lundhs ny      UiBUiT Concedo   NGU   Sibelco         MvestEnergyBronnoyKalkSparebankenMøreNorsar