Studentarrangørprisen 2017

Vinnerlaget, GEODE, fra Universitetet i Stavanger var dettet året med i konkurransen for første gang. De laget et flott arrangement ved universitetet, der de tok i bruk klasserom og laboratorium. De unge besøkende fikk utdelt hvert sitt "aktivitetspass" med plass til seks stempel. Fullt stempelkort ga premie.
1) Lag ditt eget fossil ved hjelp av trolldeig, skjell, krabbeklo, kongle mm.
2) Mineraler i hverdagen. Her ble det vist fram og stilt spørsmål ved hvilke produkter som inneholdt mineraler. F.eks. tannkrem, fiskeboller, papir, deodorant mm.
3) Tegnekonkurranse. Alle tegningene ble sendt inn til den landsomfattende konkurransen.
4) Antropogene fossiler. Ungene fikk utdelt vernebriller og geo-hammer for å knuse steiner, som var laget av tørket trolldeig, med diverse gjenstander inni. Her dukket det opp klesklyper, bruskorker, klinkekuler mm. Dette var satt i sammenheng med den geologiske tidsskala. Hva har blitt funnet fra tidligere tider, og hva vil bli funnet av geologer i framtida.
5) Gjett hvor mange steiner oppi ei krukke. Tre vinnere fikk i ettertid tilsendt premier.
6) Geologi i mikroskop. De besøkende fikk kikke på sand fra Solastranda, ørkensand fra Oman, og vulkansk sand fra Gran Canaria, samt tre ulike mikrofossiler.
Foruten dette viste studentene fram 10 bergarter. De fortalte om sedimentære, metamorfe og magmatiske bergarter. Ungene fikk dryppe HCl (saltsyre), kikke i lupe og teste hardhet.
Et rom var laget som café med servering av kaffe, saft, kaker og boller. Her ble det også vist en barnevennlig presentasjon, på storskjerm, av utgravninger på Svalbard.
 

Sponsorer

 

 Equinor PRIMARY logo RGB RED                            Wintershall     ConocoPhillips  Franzefoss      OD      LundinNorway

                                                                 Sibelco        UiT           MvestEnergy              LUNDHS19         Concedo    UiB          

                                                                             NGU             REPSOL                      schlumberger 510x190               BronnoyKalk             Titania blueKRONOS

                                 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                                    Fjorårets sponsorer

                                                                          Equinor PRIMARY logo RGB RED       AKERBP LOGO POS LANDSC RGB      Franzefoss       schlumberger 510x190        SpiritE         Wintershall    ConocoPhillips  OD     PETROLIA

                                                                             REPSOL    Lundhs ny      UiBUiT Concedo   NGU   Sibelco         MvestEnergyBronnoyKalkSparebankenMøreNorsar