Norsk Geologisk Forening gratulerer studentgjengen fa GÆA Norvegica (UiO) som vinner av årets studentkonkurranse. De vinner premien på kr 10.000,- for beste studentarrangement på Geologiens Dag 2022.

NGF hadde utfordret studentene til å lage en head-in-hole-plakat, og Gæa Norvegica hadde laget en flott plakat som ble meget populær.

Flere studenter i foreningen jobbet deltid for RIMFAX prosjektet. RIMFAX er en georadar som sitter på roveren «Perserverance» som kjører rundt på Mars akkurat nå! De var i kontakt med Henning Dypvik og lederen for prosjektet Svein Erik Hamran, som skaffet en 3D-modell av roveren som vi hadde på utstilling, med en seigmann på toppen for skala. 

En av de andre oppgavene handlet om forkastninger. Da studentene lærte om dette på skolen så kjente de at det manglet noe mer for å holde på oppmerksomheten ... KAKE! Så for å rette opp i dette og kanskje inspirere forelesere og lærere, bakte de kaker til denne posten. Her fikk besøkende utdelt to kakestykker som de skulle pynte med krem og strøssel, og deretter forsøke å plassere i tre ulike forkastninger.

Haitenner (60 millioner år gamle), kvartskrystaller, og pilspisser av obsidian hadde blitt bakt inn i leire av ulike farger. Dette skulle forsøke å ligne en ekte utgravning og besøkende fikk bruke felthammer for å åpne dem. Denne posten var veldig populær, og vi hadde mange som kom tilbake en tur for å prøve igjen.

Det var også show med mentos-vulkanutbrudd. Colaflaske var bakt inn i en kake som vulkankakeekspertene hadde dekorert med rød glasur for å ligne på en ekte vulkan.

Ellers ble det snakket om hva geologer jobber med, noe som også var årets tema.

Det var mange studenter som bidro til forberedelsene og som var med tidlig på dagen, men alle kunne dessverre ikke være med helt til slutt (som ekte fremtidige geologer var det noen som skulle ut på feltarbeid selv på en lørdag!). 

 

I forbindelse med Geologiens Dag utfordrer NGFs lokalavdelinger alle geologistudenter ved landets universitet/høyskoler til å lage ett arrangement på Geologiens Dag i september. NGFs lokallagsledere er ansvarlige for å dokumentere arrangementet med bilder, tekst og begrunnelse og sende dette til NGFs hovedstyre via Jorunn Nilsen Aune. Styret i Norsk Geologisk Forening vil i etterkant kåre en verdig vinner! Vinnerlaget vil motta 10.000 kroner som skal gå til studentforeningen ved institusjonen.

Konkurranseregler: · Kun ett lag fra hvert universitet/høyskole kan delta · Arrangementet må ha geofaglig innhold med høy kvalitet · Arrangementet må aktivisere og engasjere publikum. I vurderingen vektlegges det også at arrangement er kreativt, engasjerer mange og formidler geofaget på spennende og nye måter · Arrangementet skal avvikles i forbindelse med Geologiens Dag i september. · Påmeldingsfrist for lagene er senest 1.september. Merk arrangementet med ”Studentarrangement” v/ påmelding i skjemaet under "For arrangører" og "Skjema for påmelding".

Lokalavdelingene sammen med studentene oppfordres til å få medieoppslag.

Meld på arrangement her.

Måtte det beste laget vinne!

Norsk Geologisk Forening gratulerer studentgjengen, fra Universitetet i Stavanger, som vinner av årets studentkonkurranse. Studentene representerer foreningen Synergy og vinner premien på kr 10.000,- 

Arrangementet foregikk ved universitet i Stavanger. I inngangspartiet ble vi møtt av en hyggelige student som leverte ut en lapp hvor vi skulle krysse ut for hver post vi var innom. Det var totalt fem poster med ulike tema, og barna kunne i tillegg delta på Geologiens Dag sin tegnekonkurranse. Til slutt ga ferdig utfylt stempelkort en premie hvor vi kunne velge en buff eller linjal, og 6 slipte mineraler til å ha oppi en “Rock-box”. Vi fikk en oppfordring om å samle flere steiner, ute i naturen, til å ha opp i boksen. 

Studenter fra studentforeningen Synergy, ved Universitetet i Stavanger, vant kr 10.000 for sitt bidrag til studentkonkurransen i 2020.

Geologiens Dag 2020 ved UiS var formet som en runde for å passe på at det ikke var for mange personer samlet på samme sted.

Runden besto av 6 poster/aktiviteter og startet med at besøkende fikk hvert sitt aktivitetskart. De ulike aktivitetene ga et stempel; totalt 3 stempler ga en premie, mens 5 stempler ga 2 premier. Premiene var at de fikk velge seg et valgfritt polert mineral og en linjal, buff eller refleks.

Studenter fra studentforeningen Geode ved UiS gikk av med seieren i studentarrangørkonkurranse.

Geode vant prisen på kr 10.000,- i sterk konkurranse med studentene i Bergen, Oslo og Trondheim.

NGF gratulerer!

 

Arrangementet ble gjennomført ved Universitetet i Stavanger. Under "Les mer" nedenfor beskrives hva Geode bidro med.

Studenter fra studentforeningen Mjøllnir ved UiB gikk av med seieren i studentarrangørkonkurranse.

Mjøllnir vant prisen på kr 10.000,- i sterk konkurranse med studentene i Stavanger, Oslo og Trondheim. NGF gratulerer!

Arrangementet ble gjennomført ved Øvre Vågsallmenningen Bergen. Under "Les mer" nedenfor beskrives hva Mjøllnir bidro med.

Vinnerlaget, GEODE, fra Universitetet i Stavanger var dettet året med i konkurransen for første gang.

De laget et flott arrangement ved universitetet, der de tok i bruk klasserom og laboratorium. De unge besøkende fikk utdelt hvert sitt "aktivitetspass" med plass til seks stempel. Fullt stempelkort ga premie.
1) Lag ditt eget fossil ved hjelp av trolldeig, skjell, krabbeklo, kongle mm.
2) Mineraler i hverdagen. Her ble det vist fram og stilt spørsmål ved hvilke produkter som inneholdt mineraler. F.eks. tannkrem, fiskeboller, papir, deodorant mm.
3) Tegnekonkurranse. Alle tegningene ble sendt inn til den landsomfattende konkurransen.
4) Antropogene fossiler. Ungene fikk utdelt vernebriller og geo-hammer for å knuse steiner, som var laget av tørket trolldeig, med diverse gjenstander inni. Her dukket det opp klesklyper, bruskorker, klinkekuler mm. Dette var satt i sammenheng med den geologiske tidsskala. Hva har blitt funnet fra tidligere tider, og hva vil bli funnet av geologer i framtida.
5) Gjett hvor mange steiner oppi ei krukke. Tre vinnere fikk i ettertid tilsendt premier.
6) Geologi i mikroskop. De besøkende fikk kikke på sand fra Solastranda, ørkensand fra Oman, og vulkansk sand fra Gran Canaria, samt tre ulike mikrofossiler.
Foruten dette viste studentene fram 10 bergarter. De fortalte om sedimentære, metamorfe og magmatiske bergarter. Ungene fikk dryppe HCl (saltsyre), kikke i lupe og teste hardhet.
Et rom var laget som café med servering av kaffe, saft, kaker og boller. Her ble det også vist en barnevennlig presentasjon, på storskjerm, av utgravninger på Svalbard.
 

Tre studentlag var med i konkurransen om å lage det beste studentarrangementet. Mjøllnir fra UiB, Gæa Norvegica fra UiO og IGB-studentene fra NTNU.

Studentene fra Institutt for geologi og bergteknikk(IGB) hadde en stor og fin stand, på NTNU-Vitenskapsmuseet i Trondheim, med fokus på bruk av geologi og mineraler i hverdagen.

Vinnerne  fra NTNU hadde fire aktiviteter rettet spesielt mot barn, der de presenterte temaer innenfor palentologi, vulkanologi, petroleumsgeologi og grønn geologi. Første post dreide seg om fossiler, dinosaurer og livets utvikling på jorda. På andre post fikk barna lage et eget vulkanutbrudd ved å blande vann, natron, såpe, eddik og rød konditorfarge. Tredje post dreide seg om hydrokarboner og hvordan disse migrerer fra kilde til reservoar. De hadde laget en modell av et olje- og gassreservoar. Det ble tydelig vist at oljen fløt på vannet og at gassen lå over oljen. Den siste posten var om grønn geologi, med andre ord grunnvann og grunnvarme. Det ble vist en demonstasjon av porøsitet og permeabilitet i ulike steinfraksjoner, for å forklare litt om hvordan grunnvannet strømmer og oppholder seg. Ved hver post besvarte barna (og familien) en quiz som til sammen, ved fjerde post, utløste en gevinst med sjokolademynt og diplom.       

Mjøllnir fra Bergen og Gæa Norvegica fra Oslo delte prisen i 2014.

 

Mjøllnir10x7

Hovedsponsor

 

      
 

 

Gullsponsorer

 
 

Sølvsponsorer

         
     
       
      
    
   
     

Bronsesponsorer