Geologiens Dag, hva er det?

Geologiens Dag er et stort, landsomfattende arrangement, der folk flest får oppleve hva geologi er.

Særlig er vi glade hvis barn og unge får oppleve noe som gir dem en god erfaring fra geofagene og virksomheter som har geologisk kompetanse eller geologiske råstoffer som grunnlag for sitt arbeide. Kanskje de etter dette kan fatte interesse for faget og få forståelse for geologiens betydning i vårt samfunn.

 

Arrangementet bæres av at alle som holder på med geologi tar et tak i sitt nærmiljø. Dette kan være den lokale bedriften som har åpen dag, det kan være amatørgeologene som viser hva de holder på med, eller et museum, universitet eller høyskole som lager i stand artige utstillinger og aktiviteter, eller inviterer til turer i fjellet og i byen.

Flere dager i september har en rekke institusjoner og virksomheter skreddersydd tilbud til barn og unge i skolen. Noen får komme ned i gruver, andre tas med ut på ekskursjoner, mens atter andre kanskje får se oljeselskapenes 3D-kart over havbunn og oljefelt. Dette vil gi verdifulle tilskudd til naturfagsundervisningen, hvor geologi ellers ikke har så stor plass som vi ønsker oss.

Besøk gjerne nettstedene til geologi-dager andre steder, for eksempel i Sverige.

Hovedsponsor

Norsk Geologisk Forening søker en hovedsponsor som vil støtte formidling av geologi med kr 100.000.

Gullsponsorer

 

     

 

          

Sølvsponsorer

  
 
 

     

 støttet i 2020

Bronsesponsorer

 

 
  
   
     Støttet i 2020
Støttet i 2020
    Støttet i 2020