Hvorfor Geologiens Dag?

For å dele og glede! Geologi finnes overalt rundt oss, det er jorden vi lever på og av. Derfor betyr geologi mye for oss, både for å forstå naturen og fordi feltet representerer mange arbeidsplasser og en betydelig del av grunnlaget for vår velstand. Geologi er viktig for å forstå oss selv som mennesker.

 

Geofagene er blant de eldste vitenskaper. Det dukket opp i filosofien i det øyeblikk mennesket begynte å undres over tilværelsen. Kunnskap om geologi hadde mennesket allerede da det begynte å vurdere landskap og jordsmonn ut fra sin erfaring og viten. Geometri ble utviklet da mennesket delte jorder og landeiendommer. Geologiske ressurser har alltid vært viktig. I Norge har samfunnsutviklingen i stor grad fulgt utnyttelsen av geologiske ressurser i gruver og på havbunnen.

Samtidig er bevisstheten og kunnskapen om geologi lav i Norge. Mange har hatt lite geologi på skolen. Noen har opplevd det som et kjedelig fag om gråstein. Media vier faget liten oppmerksomhet. Av og til, når det er et vulkanutbrudd eller jordskjelv i utlandet hører vi om det. Pressen skriver mye om økonomien knyttet til olje- og gassvirksomhet, men de skriver sjelden om naturen eller teknologien som ligger til grunn. Det føres debatter om natur og miljø, men naturvitere er sjelden å se i de sammenhengene.

Derfor vil vi ta et tak nå, og bringe geologien fram til den plass i folks bevissthet hvor det bør være.

Sponsorer

 

 Equinor PRIMARY logo RGB RED                   LundinNorway   ConocoPhillips  Franzefoss    OD            Wintershall

      AKERBP LOGO POS LANDSC RGB         Sibelco        UiT           MvestEnergy           LUNDHS19    Concedo    UiB          DEA 4C P Liten

  PETROLIA REPSOL    NGU             schlumberger 510x190            BronnoyKalk           Titania blueKRONOS                 ntnu.fw

 

                                 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                                    Fjorårets sponsorer

                                                                          Equinor PRIMARY logo RGB RED       AKERBP LOGO POS LANDSC RGB      Franzefoss       schlumberger 510x190        SpiritE         Wintershall    ConocoPhillips  OD     PETROLIA

                                                                             REPSOL    Lundhs ny      UiBUiT Concedo   NGU   Sibelco         MvestEnergyBronnoyKalkSparebankenMøreNorsar