Hvorfor Geologiens Dag?

For å dele og glede! Geologi finnes overalt rundt oss, det er jorden vi lever på og av. Derfor betyr geologi mye for oss, både for å forstå naturen og fordi feltet representerer mange arbeidsplasser og en betydelig del av grunnlaget for vår velstand. Geologi er viktig for å forstå oss selv som mennesker.

 

Geofagene er blant de eldste vitenskaper. Det dukket opp i filosofien i det øyeblikk mennesket begynte å undres over tilværelsen. Kunnskap om geologi hadde mennesket allerede da det begynte å vurdere landskap og jordsmonn ut fra sin erfaring og viten. Geometri ble utviklet da mennesket delte jorder og landeiendommer. Geologiske ressurser har alltid vært viktig. I Norge har samfunnsutviklingen i stor grad fulgt utnyttelsen av geologiske ressurser i gruver og på havbunnen.

Samtidig er bevisstheten og kunnskapen om geologi lav i Norge. Mange har hatt lite geologi på skolen. Noen har opplevd det som et kjedelig fag om gråstein. Media vier faget liten oppmerksomhet. Av og til, når det er et vulkanutbrudd eller jordskjelv i utlandet hører vi om det. Pressen skriver mye om økonomien knyttet til olje- og gassvirksomhet, men de skriver sjelden om naturen eller teknologien som ligger til grunn. Det føres debatter om natur og miljø, men naturvitere er sjelden å se i de sammenhengene.

Derfor vil vi ta et tak nå, og bringe geologien fram til den plass i folks bevissthet hvor det bør være.

Hovedsponsor

Norsk Geologisk Forening søker en hovedsponsor som vil støtte formidling av geologi med kr 100.000.

Gullsponsorer

 

     

 

          

Sølvsponsorer

  
 
 

     

 støttet i 2020

Bronsesponsorer

 

 
  
   
     Støttet i 2020
Støttet i 2020
    Støttet i 2020