Hva er geologi?

Geologi er læren om hva jorda består av, hvordan den er bygget opp og hvordan den er blitt til. Det handler også om alle forandringer som har skjedd på jorda etter at den ble dannet, derfor handler det også om dannelsen av atmosfæren rundt jorda, om hvordan de første planter og dyr oppsto og hvordan arter har gått til grunne.

Mineralriket, planteriket, dyreriket og abstrakt. Har du vært med på 20 spørsmål?

Nesten alt rundt deg har med geologi å gjøre. Det som ikke tilhører plante- eller dyreriket, eller de åndelige sider ved livet, handler om geologi. Jordskorpen du lever på og landskapet du lever i, vinduet du ser ut gjennom, myntene i lommeboka, Stortinget, tunneler, papir, bensin, glitteret i neglelakken. Geologi handler om alt dette, kunnskap om naturen og om hvordan vi bruker geologiske ressruser til å lage alt mulig som vi omgir oss med. Uten denne kunnskapen hadde vi kanskje levd i en steinalderkultur fortsatt.

Geologi, et helt gresk ord

Ordet er satt sammen av geo og logi, begge av gresk opprinnelse. Logi er et ord som trives best sammen med andre: teologi, sosiologi, prykologi; ordet betyr læren om. Logikk er selve vitenskapen om tenkningen. Geo er det greske navnet på Moder Jord. Det er en omforming av det opprinnelige ordet Gaia eller Ge.

Den greske skapelsesmyten

I begynnelsen var intet, kun Kaos. Det var et svart tomrom, et mektig gap. Kaos var tidløs og evig og inneholdt alt, hulter til bulter. Kaos var uendelig rikt og kunne føde alt. Først fødte Kaos Gaia (jorda), Nyx (natta) og Erebos (mørket). Nyx hvelvet seg over Gaia, Erebos under. Dermed oppsto skillet og lengselen, Eros. Eros drev Nyx og Erebos sammen i et favntak. Etter dette fødte Nyx datteren Hemera (dagen) og Erebos fødte sønnen Aithar (lyset).

Gaia

Etter den greske skapelsesmyten var Gaia det første som skilte seg ut fra Kaos. Hun var den første guddom og jorden mennesket levde på og av. Hun var stor og tung, og hun kunne bære de største byrder. Hun opplevde den største glede og den største sorg: å føde og å begrave sine barn. Hun føder alt; guder, mennesker, misfostre, titaner, kykloper og giganter. Det største hun føder er Uranos, himmelen. Zevs, som senere ble den største guddom, var hennes sønnesønn.

(Kilde: Leo Hjortsø, Greske guder og helter, Pax Forlaf A/S, Oslo, 1998).

 

Hovedsponsor

Gullsponsor

Sølvsponsorer

Bronsesponsorer