Maler til avisannonser

Vi har laget en annonse som alle arrangørene får gratis tilsendt før GeologiensDag i september. 
Vi håper arrrangørene av GeologinesDag vil betale for trykk av annonsen i sin lokalavis.
Den er 81mm bred og 71mm høy, noe som tilsvarer 2 spalter og heter modul 12.

 

 

Andre annonsemaler:

 

 

 

Hovedsponsor

Gullsponsor

Sølvsponsorer

Bronsesponsorer