Velkommen til Søndre Batteri

søndag 14. september kl 11.00 - 16.00

Vi ønsker velkommen til geologisk rusletur

med start fra Knaben Molybden gruveanlegg, gamle oppredningsverk.

Gull - et metall utenom det vanlige

Velkommen til åpning av utstilling

søndag 14.september kl 13.00

 

Et tverrfaglig arrangement på Gimle Gård i Kristiansand

søndag 15.06.14 kl 12.00 - 16.00

Velkommen til åpent mineral og fuglemuseum

lørdag 14.september og søndag 15.september. Begge dager kl 10.00-16.00

Eikevegen 167, Søgne

Søndre Batteri på Odderøya, Kristiansand

Søndag 15. september kl 11.00-16.00

Bli med på geologisk rusletur i Kristiansand

Søndag 15. september kl 13.00 fra fontenen på torvet.

Kristiansand er full av stein! Under denne rusleturen får du vite mer om hvilke bergarter som er brukt til ulike bygninger, gater og kunstverk i sentrum.

Start fra Knaben Landhandel

Søndag 15. september kl 11.00

Sponsorer

 

 Equinor PRIMARY logo RGB RED                   LundinNorway   ConocoPhillips  Franzefoss    OD         Wintershall

      AKERBP LOGO POS LANDSC RGB         Sibelco        UiT           MvestEnergy              LUNDHS19         Concedo    UiB          

                                                                DEA 4C P Liten             NGU             REPSOL                      schlumberger 510x190               BronnoyKalk             Titania blueKRONOS

                                 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                                    Fjorårets sponsorer

                                                                          Equinor PRIMARY logo RGB RED       AKERBP LOGO POS LANDSC RGB      Franzefoss       schlumberger 510x190        SpiritE         Wintershall    ConocoPhillips  OD     PETROLIA

                                                                             REPSOL    Lundhs ny      UiBUiT Concedo   NGU   Sibelco         MvestEnergyBronnoyKalkSparebankenMøreNorsar