I disse koronatider

Datoen for årets Geologiens Dag er satt til 12. september. Temaet denne gangen er «Klima og geologi gjennom tidene». Kikki Kleiven, ved Universitetet i Bergen, vil lage en liten folder angående årets tema. Folderen skal sendes ut til alle arrangørene. Foruten dette er NGF godt i gang med planlegginga, og vi har bestilt diverse rekvisita som alle arrangørene hvert år får tilsendt. Årets nye «gi-bort-gave» er en linjal med geologisk tidsskala. Vi har også bestilt skrin med 12 ulike bergarter, og skrin med mange ulike mineraler som kan deles ut til besøkende.

Men, så er det denne usikkerheten som ingen rår over i disse virustider. Det er mest usikkert med de arrangementene som samler veldig mange mennesker på en plass. Vi håper at situasjonen normaliserer seg litt når vi kommer til september. Vi har stor tro på at mange arrangement kan gjennomføres, som for eksempel ekskursjoner, turer og mindre arrangementer. En mulighet er å flytte arrangement til enda lenger utpå høsten, i håp om at viruset roer seg mer jo lenger utpå året vi kommer. Vi åpner derfor for at arrangørene kan melde på arrangement på andre datoer enn den offisielle. For de som melder på arrangement er det heller ikke noe problem, for vår del, å avlyse dersom det viser seg at det ikke er gjennomførbart. NGF jobber altså for at de som får anledning, og som ønsker å arrangere Geologiens Dag, skal få hjelp til markedsføring og få tilsendt gratis arrangementspakke.

En ting er helt sikkert, og det er at tegnekonkurransen og fotokonkurransen går som planlagt. Tips derfor gjerne barn og unge om disse to konkurransene. Mer informasjon om konkurransene finnes under fanen geologiensdag

Hovedsponsor

Gullsponsor

Sølvsponsorer

Bronsesponsorer