Jettegryter på Galtneset i Nærøysund

bilder-av-jettegryter-foto-guri-venvik
Kategori
Geologiens Dag Trøndelag
Dato
10. september 2022 12:00 - 17:00
Møtested
Parkering: ved starten på turvegen (Setermyrene) eller Setran Gård.
Telefon
+4797705529
E-post:
Kontaktperson
Hans Thorsen & Tone Welde
Arrangør
Galtneset
Vedlegg
- et gryende Geosted

 

Parkering: ved starten på turvegen (Setermyrene) eller Setran Gård.

Det er ca. 2 km turvei fra parkering inn til Galtneset og jettegrytene. Der vil det være mulighet for rast, bål og påfyll.  

Oppmøte: Parkering: ved starten på turvegen (Setermyrene) eller Setran Gård.

Avslutning: omvisning på besøksgården Setran Gård hvor de har husdyr og mye annet.

Ansvarlige: Grunneierne Frode Setran (Setran Gård), Hans Thorsen & Tone Welde (Galtneset) og Guri Venvik (Geolog ved Norges geologiske undersøkelse). 

Galtneset, en halvøy som ligger vest for Salsbruket i Nærøysund kommune, er et område som utmerker seg med tydelige spor etter siste istid. Her har isbreen skurt og erodert i berget som gir synlige spor i dag, som jettegryter. Galtneset er et område hvor en enkelt kommer tett på naturen og hvor geologi er lett å se, både som landformer og bergarter. Det unike med jettegrytene på Galtneset. er en svært tallrik forekomst, hvor det er funnet over 120 Jettegryter, mange små og noen svært store. Det finnes videre en rekke svært tydelige spylerenner i flere av fjellveggene på Galtneset, tidligere strandlinjer med rullesteiner og marin grense Både jettegrytene og spylerennene er sannsynligvis dannet under og etter nedsmeltingen av den store isbreen ved slutten av siste istid. Berggrunnen på Galtneset er ensartet granittisk øyegneis. At bergarten er ensartet er en forutsetning for å få dannet jettegryter. Rullesteinen gjenspeiler de mangfoldig bergartstypene for området, som er samlet opp, fraktet og avsatt av isen til en lokal dropspose.

Galtneset er kartlagt av Norges geologiske undersøkelse (NGU)som et geosted og et område for geologisk arv i 2021, under Trøndelagsprogrammet (2018-2021).

https://geo.ngu.no/kart/common_mobil/?_/kart/geologiskarv_mobil/__lang=nor::extent=344617.6713694461,7189461.767201782,346310.1713694461,7190158.601186157::map=0I

Den nyanlagte turvegen har gjort adgangen til jettegrytene meget enklere og enkelte av dem kan sees direkte fra vegen. Det vil bli merket to stier opp fra Galtnesvika til storhaugen forbi de største jettegrytene. Jettegrytene er sannsynligvis dannet under siste istid, men det kan godt ha vært tidligere.

Mangfoldet av type bergarter vises i flyttblokker i området og i berggrunnen. Det er laget en halvsirkel med store steiner av ulik geologisk opprinnelse, hvor historier om hvor det enkelte steinene kommer fra vil bli fortalt under arrangementet.

Formålet med arrangementet på Geologiens Dag er å vise Galtneset som Geosted og nå ut til allmenheten. Det er ønske om at området skal tas i bruk, derav de tilrettelagte stiene, hvor informasjon om natur og kultur skal bli tilgjengelig.

 
 

Drevet av iCagenda

Hovedsponsor

 

      
 

 

Gullsponsorer

 

 

Sølvsponsorer

         
     
       
      
   
     

Bronsesponsorer