Forslag til aktiviteter

Hva kan dere finne på?

Åpen dag i bedrift, familiedag på museum, geologiske turer, byvandring, geologidag på skoler eller barnehager, stand ved nærbutikken og mange andre aktiviteter.

Geologien finnes overalt rundt oss, så det dreier seg først og fremst om å velge og tilrettelegge et tema.

Les videre om eksempler på tema og aktiviteter.

 

Praktiske oppgaver

Earth Learning Idea (Utgiver: Earth Learning Idea, ELI) Nettsted med geofaglige aktiviteter for skole. Alle aktivitetene krever lite utstyr og materialer. Klikk på det norske flagget når du har kommet inn på siden.

Åpen bedrift

Svært mange har sin arbeidsplass ved en bergverksbedrift, et oljeselskap eller et grus- og pukkverk. Vet dine barn hva du gjør der? Vet folk i nærmiljøet hvilket råstoff dere driver på eller hvordan dere foredler det? Vet skolebarna i bygda hva produktet brukes til? Har der noen flotte verktøy, for eksempel 3-dimensjonale modelleringsskjermer, skikkelige slegger, lasersager eller oppredningskar.

Åpent museum

Geologiske og naturhistoriske museer har mye å vise fram. Hva med å ha gratis inngang disse dagene? Kanskje legge åpningen av nye utstillinger til Geologiens Dag? Tilrettelegg foredrag eller aktiviteter for barn og unge. Kanskje de kan inviteres til steinsliping eller modellering?

Geologiske turer

Fra sør til nord i landet er det masse å ta av. Det kan være turer der man ser bergartsdannende prosesser, det kan være gruve- eller fossilturer, det kan være besøk i sand- og grustak. La 4-5-åringene leke i sitt livs største sandkasse, mens foreldrene får høre om hva grusen brukes til eller hvordan den har havnet der den ligger.

Byvandring

I de fleste byer er en byvandring interessant. Her kan man kombinere naturfag med arkitektur og kultur. Fortell gjerne om hvor bergartene hus og skulpturer kommer fra eller om bronsjen statuene er laget av.

Geologidag på skole og i barnehage

Barn har en stor interesse for stein og mineraler som befinner seg i naturen. Det er derfor perfekt å arrangere en geologidag både i barnehager og på skoler. Dette kan følges opp med å tegne til den nasjonale tegnekonkurransen. De kan for eksempel tegne noe de har lært om, eller som de selv har sett ute på tur.

Andre aktiviteter

Å lage sitt eget smykke er noe som fascinerer både barn og voksne. La barn og unge modellere med leire eller hogge i stein. Lag i stand orienteringsløyper med geologiske oppgaver. Ta folk med på fossil- eller mineraljakt. La skoleklassen spalte skifer med hammmer og meisel, og de vil garantert vite hva en skifer er resten av livet! Ta i mot bergarter, mineraler og fossiler til identifisering.

Hovedsponsor

 

      
 

 

Gullsponsorer

 
 

Sølvsponsorer

         
     
       
      
    
   
     

Bronsesponsorer