Arrangørpakke

Hvert år sender vi ut det flotte skrinet med slipte steiner. Alle arrangørene får hvert sitt skrin. I tillegg sender vi i år ut et skrin med norske bergarter. Dette er et skrin til å vise frem, da det inneholder en stein av hver bergart. NGUs hefte "Norske bergarter" sender vi en bunke av. Der står alle bergartene i skrinet omtalt.

I tillegg lager vi, årlig, en ny "give away".  I år blir det enten små esker "Rock box" som barn og andre nybegynnere kan samle stein i, eller linjaler med geologisk tidsskala. 

Temaet i år blir "Klima og geologi gjennom tidene", og alle arrangørene får derfor en liten folder med enkel informasjon om dette temaet.

Foruten dette sender vi ut diverse brosjyrer, og en familiequiz.

Tegnekonkurranseplakater og fotokonkurranseplakater legges også ved. Konkurransene har innsendingsfrist 1.oktober.

Noen eksemplarer av årets plakat får dere selvfølgelig også. Ellers kan det nevnes at dere kan bruke den interaktive plakaten og skrive på ønsket tekst før dere selv printer den ut. 

Vi håper også at dere laster ned avisannonsen og bruker den f.eks. i lokalavisa. 

 

Alt dette får alle dere som lager arrangement tilsendt helt gratis. Meld på arrangement  og fyll til slutt inn opplysninger for å motta arrangørapakken. Dersom det er noen som velger å arrangere tidligere enn 12.september så kan vi ikke love at tilsendt rekvisitapakke kommer fram i tide, men vi gjør så godt vi kan.

Husk å skrive inn forventet antall besøkende. Vi skjønner at dette kan være vanskelig, men vi må ha ett antall å gå ut fra når vi skal fordele rekvisita.
Det er stor forskjell på forventet antall besøkende ved en liten nærbutikk på bygda, i forhold til et stort arrangement i Oslo.