Arrangørpakke

Hvert år sender vi ut det flotte skrinet med slipte steiner. Alle arrangørene får hvert sitt skrin. I tillegg lager vi, årlig, en ny "give away". I 2019 var det buff med Geologiens Dag sin logo. (Se bilde nedenunder). Vi sendte også ut egenplukket rosa Thulitt som vi hentet masse av i Mjønestunnelen.

Temaet var "meteoritter", og alle arrangørene fikk derfor en liten folder med informasjon om meteoritter og mikrometeoritter.

Foruten dette sender vi alltid ut annen informasjon om geologi, diverse brosjyrer, og en familiequiz.

Tegnekonkurranseplakater og fotokonkurranseplakater legges også ved. Konkurransene har innsendingsfrist 1.oktober.

Noen eksemplarer av årets plakat får dere selvfølgelig også. Ellers kan det nevnes at dere kan bruke den interaktive plakaten og skrive på ønsket tekst før dere selv printer den ut. 

Vi håper også at dere laster ned avisannonsen og bruker den f.eks. i lokalavisa. 

 

Alt dette får alle dere som lager arrangement tilsendt helt gratis. Meld på arrangement  og fyll til slutt inn opplysninger for å motta arrangørapakken. Dersom det er noen som velger å arrangere tidligere enn 12.september så kan vi ikke love at tilsendt rekvisitapakke kommer fram i tide, men vi gjør så godt vi kan.

Husk å skrive inn forventet antall besøkende. Vi skjønner at dette kan være vanskelig, men vi må ha ett antall å gå ut fra når vi skal fordele rekvisita.
Det er for eksempel stor forskjell på forventet antall besøkende ved en liten nærbutikk på bygda, i forhold til et stort arrangement i Oslo.

Sponsorer

 

                                                                                                                                                                                             

      Equinor PRIMARY logo RGB RED AKERBP LOGO POS LANDSC RGB                    OD           

                                                      ConocoPhillips             LundinNorway   PETROLIA

 

                                                       FranzefossMinerals100                      WintershalDea                     Franzefoss          

               Sibelco             UiT Segl Bok Blå CMYK                MvestEnergy           LUNDHS19    Concedo   REPSOL

             UiB               schlumberger 510x190                 NGU              BronnoyKalk         Titania blueKRONOS