For arrangører

Rappellering på rombeprofyr Rappellering på rombeprofyr Foto av: Anne Birkeland

Vi vet av erfaring at den oppsatte lørdagen ikke passer for alle arrangørene, og det er derfor mulig å lage arrangement også andre dager. Mange velger å lage arrangement og geoturer på søndagen samme helga. Det viktigste er uansett å formidle geologi ut til folket.

Hvert år velger vi et tema, og lager en liten folder med informasjon om det utvalgte temaet. Den sendes ut gratis til alle arrangørene sammen med diverse annet rekvisita. Foruten årets tema så er det fritt frem for å formidle all den geologiekunnskapen du ønsker.

Alle som er knyttet til geologi enten fordi de arbeider med geologiske ressurser, driver med forskning og utredninger eller er glødende interessert i faget er hjertelig velkomne til å være med. I år, som tidligere, er det alle disse rundt om i landet som står for arrangementene og møter publikum, mens NGF sørger for å samle det hele til et landsomfattende arrangement slik at fokus er rettet mot geologi.

En lørdag i september er arrangementets hoveddag, men av erfaring vet vi at noen ønsker å lage arrangement andre dager. Følgende gir et forslag til hvordan man kan fordele sine tilbud til publikum.

  • Fredag:  Arrangementer for skoler, lærere, elever, bedriftsbesøk.
  • Lørdag:  Arrangementer for det allmenne publikum i bysentrum, på torget, ved biblioteket, i foreningens lokaler, byvandringer og annet knyttet til dette.
  • Søndag: Søndagsturer med geologisk tema. Evt andre familiearrangement.

Regionale kontaktpersoner

Noen regioner har spesielle kontaktpersoner som arbeider med Geologiens Dag.

De regionale kontaktene arbeider med å få med gamle og nye arrangører i sin region, og kan hjelpe til med ideer og informasjon. Vi anbefaler at flere aktører går sammen om å lage større arrangement, og kontaktpersonene kan kontaktes dersom dere er interessert i å bidra til et felles opplegg. Påmelding skal også i disse regionene gjøres direkte til NGFs sekretariat, slik at vi er sikre på at alt kommer med i hovedprogrammet. Hvem de regionale kontaktpersoner er, vil være oppført under kontakt oss.

Påmelding av arrangement

Påmelding av arrangement skjer til NGFs sekretariat i Trondheim. På denne måten kommer alle med i det landsdekkende programmet og blir markedsført her på hjemmesiden. Du som arrangør vil senere motta en GRATIS arrangørpakke med plakater, brosjyrer og diverse andre ting til å dele ut til publikum.

Har du meldt deg på?

Har du meldt deg på som arrangør, vil du finne nyttig informasjon i det følgende. Dersom du ikke har meldt deg på, kan du gjøre det straks her. Du vil finne informasjon om arrangementets målsetting og målgruppe, forslag om hva slags arrangementer du kan stelle i stand, og tips om hvordan du lager et godt arrangement og om Geologiens Dag sin profil.

Hva kreves det av dere som arrangører?

Det høres ille ut at vi skal kreve noe av dere, men likevel; det som kreves er at dere står selvstendig for deres egne arrangement. Slik vil alle føle at de eier sitt eget arrangement, noe vi tror er viktig for kvaliteten.

GEOLOGIENS DAG er landsomfattende. Derfor må dette være en dugnad, og målet er at arrangementet skal få rotfeste i hele det norske geomiljøet.

For å få dette til må alle lokale arrangører være selvstendige. Med dette mener vi at dere står fritt til selv å bestemme innholdet og utforme deres arrangement. Dere må også selv være ansvarlige for å ha folk og økonomi til gjennomføringen. NGF hjelper til med gratis markedsmateriell og informasjon.

For at dere skal komme inn under vår felles profilering, krever vi fra sentralt hold at dere lager et seriøst arrangement. Vi kan ikke akseptere arrangementer som farer med vranglære eller kan oppleves som støtende. Når dere melder dere på har vi anledning til å vurdere dette, før vi gir klarsignal til at dere kan bruke vårt felles profileringsverktøy.